Pradėta versti ir įgarsinti ispaniškų evangelizacinių filmukų serija “Catholic Stuff”

Išvertėme ir ruošiame įgarsinimui nuotaikingų trumpų evangelizacinių ispaniškų filmukų seriją svarbiausiomis krikščioniško gyvenimo temomis (draugystė, Eucharistija, malda, Išpažintis, šventumas, mirtis, stabai, New Age, pašaukimas, pasaulis, Dievo egzistavimas, dvasinė kova, Mergelė Marija ir kt.).