Komanda ir rėmėjai

Dėkojame mūsų brangiems pagalbininkams, be kurių Medijų evangelizacijos projekto nebūtų:

Už vertimus:

Rasai Arslan

Editai Baltrūnaitei

Raimai Bielskytei

Violetai Chochlovienei

Šarūnei Jasiūnaitei

Simonai Jocevičiūtei

Norai Kančauskytei

Kotrynai Lipavičiūtei

Antanui Lukštai

Ingai Mitkutei

Salomėjai Fernandez Montojo

Rūtai Rušinskienei

Agnei Obelenytei

Mortai Šiliūnaitei

Miglei Urbonienei

Domantui Žėkui

Saulenai Žiugždaitei

Už teksto redagavimą:

Ses. Faustinai Elenai Andrulytei

Janinai Mackelienei

Jurgitai Matulevičiūtei

Už įgarsinimus:

Aidui Ivanauskui

Gabrielei Jagminaitei

Eglei Kaminskaitei

Viliui Kaminskui

Jurgai Karosaitei

Vykintui Kuodžiui

Rimantui Macevičiui

Jurgitai Matulevičiūtei

Už garso režisūrą:

Gabrielei Jagminaitei

Linui Kaminskui

Rimui Macevičiui

Už animacijų redagavimą:

Aistei Dusevičiūtei

Linui Nazarenkai

Už interneto svetainių ir socialinių tinklų puslapių administravimą:

Editai Baltrūnaitei

Gabrielei Jagminaitei

Rimui Macevičiui

Simonai Vosyliūtei

Už maketavimą:

Aistei Karpytei

Jurgai Karosaitei

Linui Nazarenkai

Už pagalbą apskaitoje ir organizavime:

Ingridai Andrulytei

Gabrielei Jagminaitei

Arūnui Urniežiui

Už geras idėjas, patarimus ir palaikymą:

Algirdui Augustaičiui

Dariui Chmieliauskui

Laurynui Jacevičiui

Andriui Jakeliui

Remigijui Jucevičiui

Dianai Judkevič

Rasai Kazlaitei

Artūrui Lukaševičiui

Gintarui Raslanui

Vytautui Sinicai

Hermanui Solovjovui

Violetai Staniulionienei

Dalei Šmerauskaitei

Linai Šulcienei

Gediminui Jonui Urbonui

Vysk. Lionginui Virbalui

Tomui Zubačikui

Virginijai Žiobienei

Už finansinę paramą:

Immaculata fondui

Lietuvių katalikų religinei šalpai

Kauno arkivyskupijai

Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčiai

Klaipėdos Miesto bažnyčiai

UAB „Inoko“

UAB „Konkordija“

Džiugui Kuliešiui