Medijų evangelizacijos projektas

Kad Bažnyčia vėl taptų pilna...

ParemkiteMūsų darbai

Mūsų tikslas - per skaitmenines medijas nešti Evangelijos žinią jaunimui

Šiam tikslui pasiekti mes norime:

Versti krikščioniškus filmus

Išversti ir įgarsinti filmą kainuoja maždaug 100 kartų pigiau ir užtrunka maždaug 10 kartų mažiau laiko, negu jį sukurti. Deja, Lietuvoje kol kas labai mažai profesionalių krikščioniškų filmų vertimų. Mes norime tai daryti!

Aprūpinti tikybos mokytojus audiovizualinėmis priemonėmis

Tikybos pamokas Lietuvoje vis dar lanko apie 50% visų Lietuvos moksleivių. Iki mokyklos baigimo jie paprastai pasirenka savo gyvenimo pasaulėžiūrą, tad tikybos pamokoms tenka labai svarbus vaidmuo.

Evangelizuoti socialinius tinklus

Dauguma jaunimo didžiąją dalį laisvalaikio praleidžia socialiniuose tinkluose... Lietuvoje pirmauja Europoje pagal naujienų skaitymą interneto portaluose... Duokime krikščioniško maisto jų sielai!

Sukurti krikščioniškų filmų ir muzikos interneto svetaines

Šiuo metu nemažai krikščioniškų filmų ir laidų lietuvių kalba galima rasti Youtube, Net for God, LRT, Bernardinai ir kitose interneto svetainėse. Taip pat gausu lietuvių ir užsienio atlikėjų krikščioniškos muzikos. Tiktai trūksta svetainių, kuriose viskas būtų vienoje vietoje…

Darbai ateičiai

Ateityje norėtume, kad Bažnyčia kurtų ir kažką naujesnio: programėles išmaniesiems telefonams (iš neseniai atlikto pagrindinių Katalikų Bažnyčios interneto svetainių, tik 1 siūlė tokią programėlę), krikščioniškus žaidimus, interaktyvias mokymo priemones... Tikime, kad tai taps realybe.

Pigi ir efektyvi investicija

Palyginkime: išleisti knygą 1000 egz. tiražu reikėtų maždaug 5000 eurų. Mes už juos galėtume išversti ir įgarsinti apie 400 trumpų filmukų po 5 min. Per tikybos mokytojus ir internetą juos galėtų pamatyti maždaug trečdalis visų Lietuvos moksleivių - t.y. apie 100 000...

Mūsų vizija

Naujosios medijos suteikia galimybę greitai pasiekti daugybę žmonių ir įtikinamai perduoti jiems žinią. Turime svajonę, kad Evangelijos žinia grožio, šviesos ir technologijų pagalba greitai ir naujai išplis po visas Lietuvos mokyklas, miestus ir kaimus.

Mūsų istorija

Mūsų istorija

VDU Katalikų teologijos fakultete paskaitų metu tarp dėstytojų ir studentų brendo mintis sukurti arba išversti daugiau krikščioniškos audiovizualinės medžiagos evangelizacijai, tikybos mokymui ir katechezei. Tuomet Kauno arkivyskupijos katechetikos centras šiam projektui gavo paramą iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos. Idėjos pamažu virto realybe. Galiausiai susibūrė iniciatyvinė grupė, kuri tęsia pradėtus darbus.

Komanda ir rėmėjai

Bažnyčia apie medijas

 • “Bažnyčia jaustųsi nusikaltusi Viešpačiui, jei nesinaudotų šiomis galingomis priemonėmis, kurias žmogaus protas kasdien daro vis tobulesnes.”

  Popiežius Paulius VI
 • “Bažnyčia privalo naudotis visomis “kompiuterinio amžiaus” galimybėmis, kad tarnautų kiekvieno asmens žmogiškajam bei transcendentiniam pašaukimui ir taip pašlovintų Tėvą, iš kurio kyla visa, kas gera.”

  Popiežius Jonas Paulius II
 • “Šiame pasaulyje visuomenės medijos gali padėti mums pasijusti vieni kitiems artimesniems, išugdyti naują žmonių šeimos vienybės jausmą, kuris skatintų būti solidarius ir rimčiau įsipareigoti siekti oresnio gyvenimo.”

   

  Popiežius Pranciškus

Bendradarbiaujame su:

Padėkite mums pagauti Dievo siųstą bangą

Kadangi medijų evangelizacijos darbai reikalauja ilgalaikio specialistų darbo, mums reikalingas finansavimas, kad galėtume mokėti jiems atlygį. Nuo gautos paramos priklauso mūsų darbų kiekis ir kokybė.

Paremkite

Kad visa tai nesibaigtų vien tik žodžiais...

Nuoširdžiai dėkojame pagrindiniam projekto rėmėjui:

Nuoširdžiai dėkojame pagrindiniam projekto rėmėjui: